Strona Główna

Prof. dr hab. med. Janusz Myśliwiec

PL

EN

Janusz Myśliwiec

Specjalista chorób wewnętrznych,
endokrynologii, diabetologii
i medycyny nuklearnej.

Endokrynologia

Kontakt

Od 2005 przewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
W latach 2005-2010 zastępca redaktora naczelnego czasopisma Endokrynologia Polska.
Wyróżniony w 2005 na Światowym Kongresie Tarczycowym w Buenos Aires (Argentyna)
i w 2010 na Światowym Kongresie Endokrynologicznym w Kioto (Japonia).
W 2012 wykładowca na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Neuro-Endokrynnego w Wiedniu.

Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone